Electrolux

gastroart
Főoldal » Szolgáltatásaink

Szolgáltatásaink

Általános szolgáltatási szabályzat

Általános Szolgáltatási Szabályzat, Díjszabás és Vállalási Feltételek Érvényes a GastroArt – Electrolux Élménykonyha háttérüzemi-, köz- és vendégforgalmi tereiben nyújtott szolgáltatásokra! Kibocsájtás dátuma: 2014. február 1. Érvényesség/lejárat: Visszavonásig

1.    Szolgáltatások köre/leírása/feltételei

A GastroArt – Electrolux Élménykonyha (1061 Bp. Király utca 8. Central Passage I. emelet 34-35. üzlet) egy folyamatos nyitva tartással nem rendelkező eseti alapon működő rendezvényhelyszín, amely ezen alkalmakkor 08 és 22 óra között jogosult napi nyitva tartásra. Ezen általános szabálytól lehetséges eltérni, de ezt a Megrendelőnek minden esetben külön igényként jeleznie kell írásban Szolgáltató felé! A terem maximális befogadóképessége 50 fő. Az igénybe vehető szolgáltatásokat a Szolgáltatási Árlista tartalmazza, a szolgáltatások konkrét megnevezésével.

Amennyiben Megrendelő olyan szolgáltatást kíván igénybe venni, amely a Szolgáltatási Árlistában nem szerepel, erre vonatkozóan Szolgáltató egyedi ajánlattal áll elő, mely minden, ezen szolgáltatás megvalósítása kapcsán felmerülő költségét tartalmazza.

Szolgáltató kizárólag elfogadott és megrendelt szolgáltatások megvalósítására kötelezhető, illetve kizárólag ezek teljesítése kérhető számon rajta.

A Szolgáltató helyszínbérleti, program és program létrehozására vonatkozó tanácsadási, előkészítési szolgáltatást nyújt. A helyszínbérlet és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások kivételével Szolgáltató nem rendelkezik kizárólagossággal. A helyszínbérleti szolgáltatás feltételeit és részleteit lásd. a 3. pontban.

Amennyiben Megrendelő kizárólag helyszínbérletre és hozzá kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó megállapodást köt Szolgáltatóval a programra, annak elemeire vonatkozó engedélyek megléte, engedélyek beszerzése kizárólag rá hárul, melyek meglétét Szolgáltató jogosult ellenőrizni.

Szolgáltató az adott rendezvény helyszínt 50 decibel zajtűrés mellett jogosult üzemeltetni, mely a helyszín külső homlokzatánál kell, hogy fennálljon. Amennyiben Megrendelő, vagy vendégei részéről az adott paramétereket meghaladó zajkibocsátásra kerül sor és ennek megszűntetéséről Megrendelő, vagy Megrendelő képviselője Szolgáltató, vagy Szolgáltató képviselőjének szóbeli, vagy írásbeli felszólítására, azonnali hatállyal nem tesz eleget, úgy köteles ezzel kapcsolatban minden felelősséget magára vállalni és ezért teljes körűen helyt állni. Megrendelő egyben kijelenti, hogy tudomással bír arról a tényről, hogy a zajhatár megsértése Szolgáltató harmadik féllel fennálló bérleti jogviszonyának megszűntetését, illetve működési engedélyének bevonását is eredményezheti.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a GastroArt - Electrolux Élménykonyha egy társasházban került kialakításra, ahol az általa, és megbízottai, vagy vendégei által végzett tevékenység a lakók pihenéshez, lakhatáshoz való jogát nem korlátozhatja, zavarhatja, vagy lehetetlenítheti el.

A programokon használt főzőpultok felülete nem hő-és tűzálló. Megbízó köteles fokozottan ügyelni rá, hogy vendégei óvják a pultok épségét, a programon résztvevő személyzet instrukciói alapján.

A vendégtérben dohányozni tilos! A vendégtérben füstérzékelő és tűzjelző berendezés működik a nap 24 órájában. Rendkívüli helyzet, vagy tűz esetén a vendégeknek a menekülési útvonalon keresztül azonnal kötelező a helyszínt elhagyni.

A GastroArt – Electrolux Élménykonyhába a programok során felhasznált alapanyagoknak, az ott elkészített ételekhez konyhakészen, adott megrendelt létszámra kell érkezniük, mert a helyszín üzemeltetési engedélye csak ezt teszi lehetővé, illetve csak adott konkrét hűtőkapacitással rendelkezik, a teremben elhelyezett 3 db 180 literes kombi hűtő-fagyasztó berendezés tekintetében. A Megrendelőnek, amennyiben saját maga valósít meg programot, fokozottan ügyelnie kell a hűtve tárolás és más ételhigiéniai, ételkészítési előírások, szabályok betartására, betartatására, melyet Szolgáltató jogosult ellenőrizni.

Programszolgáltatás esetén kötelezően meg kell ismertetni a résztvevőkkel az adott programra vonatkozó munka - és balesetvédelmi, előírásokat és fel kell hívni a figyelmet fokozottan veszélyes munkafázisokra! Ezen pont megvalósítása nélkül rendezvény a teremben nem tartható, melyet Szolgáltató jogosult ellenőrizni!

Amennyiben a programszolgáltatást is Szolgáltató valósítja meg, Megrendelőnek tudomásul kell vennie, hogy az előkészített alapanyag alvállalkozónktól érkezik, ezért a megrendelt létszámnál magasabb létszámot csak abban az esetben tudunk kiszolgálni, ha ezt legkésőbb a szolgáltatást megelőző 3. napon a Megrendelőnek írásban visszaigazoltuk.

Az ajánlatainkban „opcionális” megjelölésű tételek nem kerülnek beszámításra a végösszegbe! Az ajánlatainkban "kb." jelzéssel ellátott tételeket a rendelkezésre álló információk alapján költségvetettük, ezért csak nagyságrendi becslésnek tekinthetők, melyek a project lezárását követően véglegesíthetők! A megrendelt szolgáltatások a ténylegesen megjelent vendéglétszámtól, igénybevételtől függetlenül leszámlázásra kerülnek.

Programszolgáltatásunk esetén, amennyiben a helyszínen a megrendelt létszámnál többen veszik igénybe a szolgáltatást, úgy ezen, tényleges létszámnak megfelelően módosul a szolgáltatási tartalom és ez kerül végül leszámlázásra. Ilyen esetben a Megrendelő részéről minden esetben maximum 1 fő tud térítésmentesen a vendégtérben tartózkodni a szolgáltatás ideje alatt, amennyiben nem veszi igénybe egyik szolgáltatásunkat sem!

A terembérletet és egyéb szolgáltatásainkat minden esetben egy rendezvény ügyeletes felügyeli, aki egyben a kapcsolattartásra kijelölt személy is Megrendelő felé. Feladatát, a megrendelt szolgáltatások teljesítését minden esetben a megrendelt ajánlatunkban rögzített részletes forgatókönyvünk, terembérlet esetén a Megrendelő által benyújtott, megállapodásban rögzített forgatókönyv alapján végzi. A forgatókönyvnek minden esetben ki kell terjednie minden olyan helyzetre és momentumra, mely a helyszín, annak berendezési és használati tárgyait, technikai és egyéb eszközeit érinti, vagy azok működésével, működtetésével kapcsolatos.

Megrendelő a terembérleti szolgáltatás esetén minden esetben a rendezvény időpontja előtt 7 naptári nappal írásban meg kell, hogy adja, hogy az „Eszköz Listában” feltűntetett bútorok, berendezési tárgyak, technikai – és szolgáltató eszközök közül melyekre tart igényt a bérlet időtartama alatt. Ellenkező esetben minimum további 2 bérleti óradíjat számolunk fel. Szolgáltató minden esetben kizárólag az így rögzített mennyiségekhez kötött.

 A GastroArt – Electrolux Élménykonyhába kizárólag az erre kijelölt útvonalon és az előre megállapított időszakokban és időben lehetséges a be- és kiszállítás. Térítésmentes be- és kirakodás maximum 2 óra időtartamban lehetséges, melyhez szükséges a szállító gépjármű adatainak (jármű gyártmánya, típusa, rendszám, sofőr neve) előzetes leadása és a Szolgáltató írásbeli fogadókészségének visszaigazolása.

A GastroArt – Electrolux Élménykonyhában folytatott tevékenység az arra közlekedők számára érzékelhető és megismerhető, lévén a külső közlekedő terek felé kizárólag üvegezett portállal csatlakozik. Ezért Szolgáltató az itt történtek titkosságáért, vagy a bent tartózkodók által végzett tevékenység harmadik fél által történő nem megismeréséért nem szavatol.

   

2.    Árak/Árképzés/Árlista

Szolgáltató a Szolgáltatási Árlistában rögzített árak alapján készíti el ajánlatát, de minden esetben egy adott konkrét megrendelésre kiadott és megrendelt ajánlatban szereplő árak tekintendők elsődlegesen mérvadónak, illetve minden esetben Szolgáltató elszámolások esetén elsődlegesen az ajánlatban közölt árakon számol el Megrendelővel, amennyiben egy nevesített szolgáltatás tekintetében az árlistában közölt áraktól eltérés mutatkozik. Viszont, ha nem egy ajánlatban nevesített szolgáltatásról lenne szó, úgy a felek a Szolgáltatási Árlistában rögzített áron, vagy külön írásban kiajánlott és visszaigazolt áron számolnak el egymással. Amennyiben Megrendelő olyan szolgáltatást igényel, amely a Szolgáltatási Árlistában nem szerepel, úgy köteles a Szolgáltató ezen szolgáltatás megvalósítása érdekében végzett munkájának megtérítésére.

A Szolgáltató jogosult csomag áron, vagy kedvezményes áron szolgáltatni Megrendelőnek, ennek megállapítása azonban kizárólag Szolgáltató feladata és lehetősége.

Szolgáltató árlistákban és ajánlatokban szereplő árai az Áfa-t nem tartalmazzák!

 

3.    Terembérleti szolgáltatás tartalma és a díjszámítás feltételei

A GastroArt - Electrolux Élménykonyha üzemeltetője a PP Project Rendezvényszervező Kft., a továbbiakban Bérbeadó az átláthatóság és kalkulálhatóság jegyében óradíjas rendszerben adja bérbe a rendezvényhelyszínt. Ennek során minden esetben az ajánlatban, vagy megállapodásban foglaltak csak előzetes kalkulációnak minősülnek és a Bérlővel Bérbeadó a tényleges felhasználás mértéke alapján számol el. Ennek során az elszámolás alapját az előzetesen megrendelt óraszám képezi, de a végösszeg az ehhez képest felmerülő esetleges többletet is tartalmazni fogja. Felek ennek érdekében a terembe való belépés és távozás időpontját írásban, a "Helyszínbérleti Összesítőben" rögzítik. A bérleti díjat Bérbeadó megkezdett óránként, 1 óra díjjal számítja fel Bérlőnek. A bérleti díj a Bérlő vagy képviselője terembe történő belépésétől egészen az adott esemény, rendezvény vagy egyéb project kapcsán a teremben zajló munkálatok végéig tart és értelemszerűen magába foglalja az adott rendezvény vendégek által látogatott idejét. Mindezeket a Bérbeadó helyszínen tartózkodó képviselője (rendezvény ügyeletes) írásban rögzíti és elismerteti a Bérlővel vagy képviselőjével. A bérleti díj kizárólag azon szolgáltatások díját tartalmazza, melyeket Bérbeadó a "Szolgáltatási Árlistában" feltűntetett. Minden további szolgáltatás kizárólag erre vonatkozó ajánlat és megrendelés után vehető igénybe. A rendezvényhelyszínen italszolgáltatásra, a Bérbeadó jogosult, melynek kötelezően elvárt mértéke 50.000 Ft + Áfa, melynek garantálása a bérleti megállapodás feltétele. Mindez azonban nem jelent kizárólagosságot, de az ezen jogról való lemondásért cserébe Bérbeadó külön díjat számít fel, melyről a megfogalmazott igényt követően írásban tájékoztatja Bérlőt, vagy ajánlatkérőt.

A terembe Bérlő, vagy képviselője kizárólag abban az esetben léphet be a bérlet napján, amennyiben az előzetesen meghatározott előleg a Bérbeadó számláján realizálódott és ténylegesen jóváírásra került. Bérbeadó a helyszínt adott berendezéssel, technikai felszereléssel és gasztronómiai szolgáltatáshoz szükséges eszközökkel együtt adja bérbe Bérlőnek, melyről az átadott „Eszköz és Berendezési Listában” tájékoztatja Bérlőt. Bérlő ezekre vonatkozóan előzetesen írásban nyújtja be igényét, amely a bérleti megállapodás részét képezi. Bérbeadó az adott napon kizárólag az előzetesen megadott és kezelésében, vagy tulajdonában lévő eszközök, bútorok, berendezési tárgyak mértékéig, valamint mennyiségéig vállal szolgáltatási kötelmet Bérlő felé. Minden, ezen felül a Bérlő által igényelt eszközről, bútorról, vagy berendezési tárgyról Bérlő saját maga gondoskodik. Ezeknek azonban minden esetben meg kell felelniük az adott program megvalósítása során betartandó munka-, baleset, - tűzoltósági előírásoknak és rendelkezéseknek, valamint hatályos jogszabályoknak és szakmai normáknak. Amennyiben Bérlő a leadott igényén változtatni kíván a bérlet időpontja előtti 72 órán belül, ezt kizárólag plusz díj megfizetése mellett teheti meg. A változtatás tartalmi részéről köteles Bérbeadót írásban tájékoztatni, aki erre vonatkozóan 48 órán belül vállalja kiegészítő ajánlat kiadását, melynek teljesítésére kizárólag annak megrendelését követően kötelezhető.

Bérlő a használatába vont eszközökért, bútorokért és berendezési tárgyakért, valamint a helyszínért a bérlet időtartama alatt teljes körű anyagi felelősséggel tartozik az átvételtől a visszaadásig, amelyet felek, jegyzőkönyvezett formában, írásban rögzítenek.

A bérlet keretében átadott eszközök a GastroArt - Electrolux Élménykonyha területéről ki nem vihetők. Bérbeadó a rendelkezésre álló eszközökről külön és tételesen tájékoztatja Bérlőt, melyek kizárólag rendeltetésszerűen használhatók, ezekért használat közben munka- tűz és balesetvédelmi szempontból Bérlő vagy képviselője felel.

Bérlő jogosult a teremben a Bérbeadó bevonása nélkül is programot, rendezvényt megvalósítani. Azonban minden esetben fontos, hogy körültekintően járjon el az eseménye megszervezése kapcsán a Bérbeadó által előírt feltételeknek megfeleljen, és az aktuális jogi és szakmai előírásokat, a helyszín használata során maximálisan betartsa, illetve betartassa, mert ezekért kizárólagos felelősséggel tartozik. Minden ilyen esetben a bérleti megállapodásnak tartalmaznia kell az adott esemény, program, vagy tevékenység részletes forgatókönyvét. Ebben tételesen és egyértelműen fel kell tűntetni minden olyan momentumot, mely a későbbiekben Bérbeadóra, annak tevékenységére, illetve névadó szponzorára nézve hátrányos, sérelmes, vagy elmarasztaló lehet kommunikációs vagy jogi szempontból. Bérlő a megadott forgatókönyv alapján jogosult a teremben tevékenységet folytatni és megvalósítani. Indokolt esetben, ettől való lényeges eltérés, vagy jó ízlésbe, vagy közerkölcsbe ütköző cselekmények esetén a rendezvény ügyeletes a szolgáltatást egyoldalúan szüneteltetheti, vagy beszüntetheti, amely nem jelenti a bérleti megállapodás megszüntetését, vagy felmondását és az erre vonatkozó fizetési kötelezettség elmulasztását.

A helyszín rendelkezik a szükséges működési és üzemelési engedélyekkel, de ezek egy része nem vonatkozik a Bérlő által a térben végzett szolgáltatásokra és tevékenységekre, ezért ezek beszerzése és megléte kizárólag Bérlő feladata és kötelessége. A bérleti díj az ezzel kapcsolatos esetleges ügyintézést, eljárás díját nem tartalmazza.

A Bérlő a bérlet időtartama alatt kizárólag a vendégforgalmi térbe jogosult belépni és ott tartózkodni, a bérlemény egyéb területeit kizárólag a helyszínfelelős engedélyével látogathatja.

A terem a rendőrségre bekötött riasztórendszerrel van felszerelve, melyet a terem bezárásakor munkatársunk aktivál, de ennek ellenére a teremben a bérlet időtartama alatt behozott bútorokért, berendezési tárgyakért Bérbeadó felelősséget nem vállal!

Minimum bérleti időtartam nincs, de Bérbeadó az igényelt eszközök összekészítésére a Bérlő által igényelt teremnyitási időponthoz viszonyítva, illetve takarítási célra a vendégtávozást követően minimum 1-1 óra bérleti díjat számol fel. A további igénybevett szolgáltatások tekintetében a Szolgáltatási Árlistában foglaltak képezik a felek közötti elszámolás alapját. A bérleti díj program megvalósítási díjat, programszolgáltatási díjat nem tartalmaz!

A terembérleti díj a következő szolgáltatásokat, bútorokat, technikai - és egyéb eszközöket tartalmazza:  

A terem teljes területének takarított állapotban való átadását, illetve a rendezvény utáni takarítást is, a mosdók WC-k szappannal és papíráruval való, adott látogatói létszámra történő feltöltését, valamint 1 fő takarító/mosogató személy munkáját a bérlet időtartama alatt. Illetve a fix pozícióba kiépített világítás (8 db oszlopvilágító + 16 db egyéb funkciójú led reflektor, 4 db LECO reflektor és 15 db 50 W-os led reflektor), valamint 1 db 140 cm x 105 cm-es rolós vetítővászon, változtatásmentes pozícióban való biztosítását. Ugyancsak változtatásmentes pozícióban a bérleti díj magában foglalja a beépített hangrendszer és beszédhangosítás használatát 1 db URH mikrofon szettel, amely maximum 50 dB hangterhelés mellett használható. Amennyiben Bérlő ezen felül további technikai eszközöket kíván igénybe venni, vagy a meglévőket más pozícióba helyezni, ezt kizárólag plusz költség megfizetése mellett teheti meg. A fénytechnikai és hangtechnikai eszközök működtetéséről 1 fő technikus személyzet gondoskodik. A rendezvény terem nyitva tartása során Bérlő a bérleményben kizárólag a Bérbeadó által biztosított 1 fős személyzet (rendezvény ügyeletes) jelenlétében tartózkodhat, akinek munkáját a bérleti díj tartalmazza. A rendezvény ügyeletes a Bérlő által megvalósított program megvalósításában tevőlegesen nem vesz részt. Fő feladata az igényelt és szerződésben rögzített szolgáltatások biztosítása és az igényelt bútorok, eszközök, berendezési tárgyak átadása és visszavétele, illetve kapcsolattartás Bérlővel. Bérlő kéréseit, működtetéssel kapcsolatos kívánságait minden esetben a rendezvény ügyeletessel közli, aki ennek és a részletes forgatókönyv ismertében valósítja meg a szolgáltatást.  Bérlő a szerződéses megállapodással ellentétes utasítást nem adhat. A Bérbeadó által kijelölt és biztosított rendezvény ügyeletes a bérlet teljes időtartama alatt élet- vagy balesetveszélyes, a bérlemény állapotát, a GastroArt – Electrolux Élménykonyha vagy szponzorai, kereskedelmi partnerei érdekeit sértő, vagy rájuk nézve kedvezőtlen jogi vagy kommunikációs következményekkel járó, vagy azt veszélyeztető helyzetekben utasítási joggal rendelkezik Bérlő felé, aki köteles minden esetben ezeknek maradéktalanul eleget tenni.

A terem adott berendezési kapacitással (főpult + 6 főzőpult + 8 db hat fős könyöklő bárszékkel), kerül bérbeadásra, a mellékelt rajz szerinti elrendezésben. Amennyiben ez Bérlő igényeinek nem megfelelő, vagy más elrendezést igényel, úgy a terem egyszeri át-visszarendezését a bérleti díj tartalmazza. Bérlő az erre vonatkozó igényét a szerződésben, de legkésőbb az esemény előtt 72 órával köteles megadni. Amennyiben ezen a későbbiekben változtat, vagy extra igényt támaszt úgy ezért Bérbeadó plusz díjat számít fel. Mindez vonatkozik arra az esetre is, amennyiben az előzetesen megrendelthez képest Bérlő a rögzített terem elrendezésen változtat. Az alap bérleti díj 3 x 100 A, maximum 8 órán keresztül történő felhasználását foglalja magában. Az ezen felüli extra áramfogyasztást Bérlő külön elszámolás alapján köteles kiegyenlíteni.

 

4.    Fizetési feltételek

Az ajánlatban illetve a szerződésben foglalt fizetési feltételek érvényesek. Minden esetben minimum 50% előleget kérünk a szolgáltatás megrendelése után, legkésőbb a szolgáltatást megelőző 3 nappal. Amennyiben ez nem érkezik meg a megadott határidőig, Szolgáltató nem kötelezhető szolgáltatásra, illetve a kiadott ajánlatban leírtak a mérvadók.

Késedelmes fizetés esetén Szolgáltató késedelmi díjat számít fel.

 

5.    Módosítási/lemondási feltételek/Késés

Minden esetben a szerződésben és ajánlatban szereplő lemondási feltételek érvényesek. Program esetén, amennyiben ezt Szolgáltató valósítja meg, a késés mértéke az ajánlatban, illetve a szerződésben foglalt időpontokhoz képest maximum 10 perc késedelem lehetséges. Az ezen túlmenő, Megbízó hibájából bekövetkező idő túllépés esetén az adott szolgáltatás/tartalom teljesítését megkezdjük, amely így teljesítettnek tekintendő, a tényleges részvételtől függetlenül. Az esetleges, Megrendelőnek felróható időcsúszásból/késésből felróható megvalósítási, vagy szavatossági problémák nem minősülnek hibás, vagy késedelmes teljesítésnek, továbbá az ebből fakadó extra költségeket Megbízó köteles Szolgáltatónak megtéríteni.

 

6.    Baleset és munkavédelem

A Szolgáltató, vagy Megrendelő által szervezett programokon minden személy kizárólag saját felelősségére vesz részt, de csak abban az esetben, ha előzetesen erről megfelelő tájékoztatást és a részéről elvárt tevékenységre vonatkozóan munka - és balesetvédelmi oktatást kapott. Megrendelők tudomással bírnak arról a tényről, hogy a gasztronómiai programok fokozottan veszélyes programok, ahol a résztvevők erős hő leadású tárgyakkal és eszközökkel dolgoznak, illetve éles tárgyakkal és elektromos eszközökkel történő munkavégzés zajlik. Egyben minden esetben a program Megrendelője vállalja, hogy erről vendégeit részletesen és alaposan tájékoztatja.

A programon résztvevők saját biztonságuk érdekében vállalják, hogy a  programon való részvételkor nem állnak alkohol vagy tudatmódosító szer okozta befolyás alatt. Megrendelő egyben tudomásul veszi, hogy ilyen hatás alatt álló személy a vendégtérben nem tartózkodhat.

Azon programokon, ahol alkoholos ital kerül fogyasztásra, 18. életévét be nem töltött személy nem vehet részt.

7.    Programok részvételi és megvalósítási feltételei

Minden esetben feltüntetjük, hogy a részvételi díj milyen szolgáltatást tartalmaz, kérjük, hogy ezt a későbbi félreértések elkerülése végett részletesen tanulmányozzák át, vagy még a megrendelést megelőzően tegyenek fel erre vonatkozó konkrét kérdést. Amennyiben nem Szolgáltató valósítja meg az adott programot Megrendelő köteles tájékoztatni a résztvevőket erről a tényről, egyben minden a program megvalósítása közben bekövetkező rendkívüli, vagy balesettel kapcsolatos eseményért teljes körű felelősséggel tartozik.

Programon kizárólag a 6. pontban megfogalmazott elvárásoknak megfelelő személyek vehetnek részt.

Amennyiben nem Szolgáltató valósítja meg a programot a biztosított eszközökön túl, a vendégei ellátásához szükséges papíráruról (szalvéta, papír kéztörlő, asztali alátét, stb.) saját maga gondoskodik. A programhoz igényelt eszközöket Szolgáltató előzetesen, a bérlet jelzett, megállapodás szerinti időpontjára külön óradíj(ak) felszámítása ellenében készíti össze, mely a felhasznált eszközök darabszámától függ. A gurítható kocsikra összekészített eszközöket a rendezvény ügyeletestől Megrendelő erre kijelölt képviselője tételesen írásban átveszi, majd a program végén ezekre visszahelyezve tételesen visszaadja. Ezen eszközök ezt követően tisztításra, elmosásra kerülnek, melyről Szolgáltató előzetesen jelzett és kalkulált külön óradíj(ak) felszámítása fejében gondoskodik. Az átadott eszközökben, berendezési tárgyakban esetlegesen bekövetkező sérüléseket, hiányokat, meghibásodásokat rendezvényügyeletes a Bérleti Összesítőben feljegyzi, melyekért Megrendelő a feltűntetett leltári ár mértékéig teljes felelősséggel tartozik. Az esetleges pótlást, javítást Szolgáltató külön díjazás ellenében végezteti el, melyről Megrendelőt előzetesen tájékoztatja.  

A Megrendelő által nem Szolgáltatótól rendelt program szolgáltatás esetén az eszközök kihelyezéséről, a vendégasztalok terítéséről, leszedéséről saját személyzete gondoskodik. A program során keletkező szemét elszállításáról a programszolgáltató köteles gondoskodni.

A Szolgáltató által biztosított vendégasztalok esetében, az ételfogyasztás során kötelező legalább papír alátétről gondoskodni. Erről gondoskodni minden esetben a programszolgáltató feladata és kötelessége.

A Szolgáltató által kiajánlott programok normál esetben magyar nyelven zajlanak. Az ettől való eltérés kizárólag előzetesen jelzett esetekben lehetséges.

A Szolgáltató által megvalósított programok esetén a megrendelt ajánlatban, szerződésben szereplő létszámot garancia létszámnak tekintjük a megjelentek tényleges számától függetlenül.

A Szolgáltató által kiajánlott és megvalósított programok a PP Project Kft. szellemi termékei, így azok részben, vagy egészben történő felhasználása kizárólag a cég írásos hozzájárulásával lehetséges. A felhasznált receptek publikálása nem engedélyezett!

 

Dohányozni kizárólag az arra kijelölt helyen, a terem melletti külső részen lehetséges.

 

A GastroArt – Electrolux Élménykonyhába Megbízó, vagy képviselői, esetleg vendégei által behozott értékekért és tárgyakért Szolgáltató felelősséget nem vállal, azok meghibásodásából, eltűnéséből származó kártérítéssel nem tartozik.

 

8.    Parkolás

Vendégeinknek kérés esetén az épület alatt lévő mélygarázsban parkolóhelyet biztosítunk, de az itt elhelyezett gépkocsikért, az azokban okozott kárért felelősséget Szolgáltató nem vállal.

 

9.    Egyéb rendelkezések

 

A GastroArt – Electrolux Élménykonyhában a Szolgáltató által végzett valamennyi tevékenységből kinyert, vagy megismert bármilyen adat, kreatív tartalom (koncepció, látvány-, kiviteli terv, hang-, álló-, vagy mozgóképi felvétel), gyártási vagy technológiai leírás kizárólag az adott esemény, megjelölt és rögzített céljainak érdekében, az adott egy alkalommal kerülhet felhasználásra, de minden jogát továbbra is Szolgáltató birtokolja! Éppen ezért más projektben való felhasználása, harmadik félnek történő továbbértékesítése, vagy akár bemutatása szigorúan tilos, kizárólag Szolgáltató írásos belegyezésével lehetséges.

 

A GastroArt – Electrolux Élménykonyhában hang-, álló-, vagy mozgóképi felvétel kizárólag Szolgáltató engedélyével készülhet, a további felhasználás megjelölésével! Az engedély önmagában nem jogosít fel senkit a kereskedelmi és terjesztői jogok gyakorlására!

 

Szolgáltató a rendezvények során képi és hangrögzítő berendezéseket üzemeltet, üzemeltethet, illetve ezekkel, vagy alvállalkozóival dokumentálja/dokumentálhatja a megrendelt szolgáltatás során történteket, melyet a Megbízó hozzájárulásával a későbbiekben reklám és marketing célra kíván felhasználni.

 

Szolgáltató a Megrendelő tudtával jogosult vendégeit tevékenységéről reklám és marketing célú kiadványaival megszólítani!

 

Megrendelő számára ismert és elfogadott az a tény, hogy a GastroArt – Electrolux Élménykonyha támogatója az Electrolux, amelynek logoi és egyéb arculati elemei, valamint marketing és kommunikációs eszközei a vendégtérben adott pontokon kihelyezésre kerültek, melyek láthatóságát és elérhetőségét a Szolgáltatónak folyamatosan és zavartalanul biztosítania kell! Éppen ezért ezek eltávolítása, letakarása nem lehetséges, illetve Megrendelő saját hasonló arculati és kommunikációs elemei kizárólag úgy kerülhetnek a vendégtérben el/kihelyezésre, hogy az előbb említettekkel harmonikus összhangba kerüljenek! Ennek biztosítása érdekében a vendégtérben kizárólag olyan tárgyak és eszközök kerülhetnek el/ki/felhelyezésre, melyek pontos helyzetét, funkcióját felek előzetesen írásban rögzítették és ezt Szolgáltató írásban visszaigazolta és elfogadta!

 

A GastroArt – Electrolux Élménykonyha üzemeltetője a PP Project Kft. (Címe:1131 Budapest, Unoka u. 62., Adószáma: 11816074-2-41, Képviselő: Pongrácz Péter). Ezért bármilyen a GastroArt – Electrolux Élménykonyhában folytatott tevékenység kizárólag ezzel a céggel fennálló érvényes megállapodás birtokában és írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A PP Project Kft. fenntartja magának a jogot a leírtak módosítására!